MENU

Trong những năm qua (từ 2017-2019), Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Đồng Nai liên kết với Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh mở 3 lớp liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học, hệ vừa làm vừa học, ngành Sư phạm Âm nhạc với 100 học viên; các lớp đang thực hiện tốt nội quy và chương trình học tập.

Ngày 15/7/2020 Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ phát bằng tốt nghiệp cho 10 học viên lớp Đại học sư phạm âm nhạc, hệ cao đẳng liên thông khóa 2017-2019, đặt đào tạo tại Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Đồng Nai với kết quả 02 học viên đạt loại Giỏi, 06 học viên xếp loại Khá, 02 học viên xếp loại Trung bình khá. 

Để tiếp tục tạo điều kiện cho các em học sinh đã tốt nghiệp trung cấp các chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn của Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Đồng Nai và các giáo viên dạy âm nhạc ở các trường Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và khu vực miền Đông Nam bộ được học tập, nâng cao trình độ chuyên môn. Năm 2020, Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Đồng Nai tiếp tục liên kết với Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh mở đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp, cao đẳng lên trình độ Đại học hệ vừa làm, vừa học.

 

   

 


Bài liên quan

CHƯƠNG TRÌNH BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÀO TẠO LỚP KỸ NĂNG BIỂU DIỄN THANH NHẠC
BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC VĂN HÓA NGHỆ THUÂT NĂM HỌC 2019-2020
TRƯỜNG TRUNG CẤP VĂN HÓA NGHỆ THUẬT ĐỒNG NAI THÔNG BÁO KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ĐỢT 1 NĂM 2020
THÔNG BÁO VỀ VIỆC KÉO DÀI THỜI GIAN NGHỈ HỌC VÀ THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH, PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID - 19
BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG TRUNG CẤP VĂN HÓA NGHỆ THUẬT ĐỒNG NAI
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHO HỌC SINH TIẾP TỤC NGHỈ HỌC VÀ THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID 19
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ LÀM CÔNG TÁC QUẢN LÝ VĂN HÓA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2020
TRƯỜNG TRUNG CẤP VĂN HÓA NGHỆ THUẬT ĐỒNG NAI THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2020 (Đợt 1)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHO HỌC SINH, HỌC VIÊN NGHỈ HỌC ĐỂ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID - 19
Nâng cao ý thức trong việc phòng, chống dịch Covid - 19
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHO HỌC SINH ĐI HỌC TRỞ LẠI SAU THỜI GIAN TẠM NGHỈ HỌC ĐỂ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID 19
Thông báo về việc cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 2/2020
THÔNG BÁO PHÁT SÓNG CHƯƠNG TRÌNH ÔN TẬP KIẾN THỨC HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020
THÔNG BÁO KÉO DÀI THỜI GIAN NGHỈ HỌC CỦA HỌC SINH ĐỂ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH nCoV
Thông báo về việc cho học sinh nghỉ học tạm thời để phòng dịch nCoV
KHAI GIẢNG LỚP ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ÂM NHẠC LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC NGÀNH SƯ PHẠM ÂM NHẠC KHÓA 3 NĂM 2019
ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG TRUNG CẤP VĂN HÓA NGHỆ THUẬT NHIỆM KỲ 2020-2023
CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 37 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982-20/11/2019) CHI ĐOÀN THANH NIÊN TRƯỜNG TRUNG CẤP VĂN HÓA NGHỆ THUẬT ĐỒNG NAI
TRƯỜNG TRUNG CẤP VĂN HÓA NGHỆ THUẬT ĐỒNG NAI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH NGHỆ THUẬT VỚI CHỦ ĐỀ "NÂNG CÁNH ƯỚC MƠ"
TRƯỜNG TRUNG CẤP VĂN HÓA NGHỆ THUẬT THAM GIA TỌA ĐÀM, GIAO LƯU CÁC VĂN HÓA NGHỆ THUẬT
123