MENU

Trong những năm qua (từ 2017-2019), Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Đồng Nai liên kết với Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh mở 3 lớp liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học, hệ vừa làm vừa học, ngành Sư phạm Âm nhạc với 100 học viên; các lớp đang thực hiện tốt nội quy và chương trình học tập.

Ngày 15/7/2020 Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ phát bằng tốt nghiệp cho 10 học viên lớp Đại học sư phạm âm nhạc, hệ cao đẳng liên thông khóa 2017-2019, đặt đào tạo tại Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Đồng Nai với kết quả 02 học viên đạt loại Giỏi, 06 học viên xếp loại Khá, 02 học viên xếp loại Trung bình khá. 

Để tiếp tục tạo điều kiện cho các em học sinh đã tốt nghiệp trung cấp các chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn của Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Đồng Nai và các giáo viên dạy âm nhạc ở các trường Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và khu vực miền Đông Nam bộ được học tập, nâng cao trình độ chuyên môn. Năm 2020, Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Đồng Nai tiếp tục liên kết với Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh mở đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp, cao đẳng lên trình độ Đại học hệ vừa làm, vừa học.

 

   

 


Bài liên quan

TRƯỜNG TRUNG CẤP VĂN HÓA NGHỆ THUẬT ĐỒNG NAI CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021
Công bố công khai số liệu dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020
KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH THAM GIA "HỘI THI TÀI NĂNG TRẺ HỌC SINH SINH VIÊN CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO VĂN HÓA NGHỆ THUẬT TOÀN QUỐC NĂM 2020" CỦA TRƯỜNG TRUNG CẤP VĂN HÓA NGHỆ THUẬT ĐỒNG NAI
TRƯỜNG TRUNG CẤP VĂN HÓA NGHỆ THUẬT ĐỒNG NAI BÁO CÁO CHƯƠNG TRÌNH THAM GIA "HỘI THI TÀI NĂNG TRẺ HỌC SINH SINH VIÊN CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO VĂN HÓA NGHỆ THUẬT TOÀN QUỐC NĂM 2020"
TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TRI ÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2020
Giữ 'lửa' âm nhạc truyền thống
Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Đồng Nai công khai số liệu thực hiện dự toán thu chi ngân sách nhà nước Quý III năm 2020
Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Đồng Nai đoạt 01huy chương Vàng, 02 huy chương Bạc tại cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc 2020
TRƯỜNG TRUNG CẤP VĂN HÓA NGHỆ THUẬT ĐỒNG NAI KHAI GIẢNG NẮM HỌC MỚI 2020-2021
Báo cáo chương trình tham gia cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc 2020
Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Đồng Nai tổ chức thi tốt nghiệp các chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn năm 2020
TRƯỜNG TRUNG CẤP VĂN HÓA NGHỆ THUẬT ĐỒNG NAI CÔNG BỐ SỐ LIỆU THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020
TRƯỜNG TRUNG CẤP VĂN HÓA NGHỆ THUẬT ĐỒNG NAI CÔNG KHAI SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019
MỤC TIÊU CHÂT LƯỢNG, CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHO HỌC SINH, HỌC VIÊN NGHỈ HỌC TẠM THỜI ĐỂ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID - 19
CHƯƠNG TRÌNH BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÀO TẠO LỚP KỸ NĂNG BIỂU DIỄN THANH NHẠC
BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC VĂN HÓA NGHỆ THUÂT NĂM HỌC 2019-2020
TRƯỜNG TRUNG CẤP VĂN HÓA NGHỆ THUẬT ĐỒNG NAI THÔNG BÁO KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ĐỢT 1 NĂM 2020
THÔNG BÁO VỀ VIỆC KÉO DÀI THỜI GIAN NGHỈ HỌC VÀ THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH, PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID - 19
BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG TRUNG CẤP VĂN HÓA NGHỆ THUẬT ĐỒNG NAI