MENU

TUYỂN SINH NGHỆ THUẬT NĂM HỌC 2020-2021

Hòa tấu: Lý cây bông, lý kéo chài

Độc tấu đàn Tranh: Sang Xuân

Độc tấu đàn T’rưng: Tây Nguyên chào mặt trời

Độc tấu Sáo trúc: Nhớ về Nam

Hòa tấu: Tình ca du mục

Hòa tấu: Arirang

Hòa tấu: Matsuri

Độc tấu đàn Nhị: Kể chuyện ngày Mùa

Nét dạo ngày xuân

Múa Cung đình

Tấm gương sáng của cô giáo trẻ khoa âm nhạc truyền thống

123