MENU

TRƯỜNG TRUNG CẤP VĂN HÓA NGHỆ THUẬT ĐỒNG NAI THAM GIA CUỘC THI ĐỘC TẤU VÀ HÒA TẤU NHẠC CỤ DÂN TỘC TOÀN QUỐC NĂM 2020

Hòa tấu: Lý cây bông, lý kéo chài

Độc tấu đàn Tranh: Sang Xuân

Độc tấu đàn T’rưng: Tây Nguyên chào mặt trời

Độc tấu Sáo trúc: Nhớ về Nam

Hòa tấu: Tình ca du mục

Hòa tấu: Arirang

Hòa tấu: Matsuri

Độc tấu đàn Nhị: Kể chuyện ngày Mùa

Nét dạo ngày xuân

Múa Cung đình

Phóng sự Đài truyền hình Đồng Nai về Công tác tuyển sinh năm 2018 của Trường Tung cấp Văn hóa Nghệ thuật Đồng Nai

12