MENU

Tấm gương sáng của cô giáo trẻ khoa âm nhạc truyền thống

Phóng sự Đài truyền hình Đồng Nai về Công tác tuyển sinh năm 2018 của Trường Tung cấp Văn hóa Nghệ thuật Đồng Nai

Thông tin tuyển sinh Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Đồng Nai 2018

Vinh Quang - chương trình Họp mặt giao lưu văn hóa nghệ thuật với Thầy Cô và sinh viên của trường với lớp Đại học Quản lý văn hóa khóa 2013 – 2018 đặt đào tạo tại Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Đồng Nai.

Người thầy - chương trình Họp mặt giao lưu văn hóa nghệ thuật với Thầy Cô và sinh viên của trường với lớp Đại học Quản lý văn hóa khóa 2013 – 2018 đặt đào tạo tại Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Đồng Nai.

Tình Nhi Nữ -chương trình Họp mặt giao lưu văn hóa nghệ thuật với Thầy Cô và sinh viên của trường với lớp Đại học Quản lý văn hóa khóa 2013 – 2018 đặt đào tạo tại Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Đồng Nai.

Những điều thầy chưa kể - chương trình Họp mặt giao lưu văn hóa nghệ thuật với Thầy Cô và sinh viên của trường với lớp Đại học Quản lý văn hóa khóa 2013 – 2018 đặt đào tạo tại Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Đồng Nai.

Về Đồng Nai - chương trình Họp mặt giao lưu văn hóa nghệ thuật với Thầy Cô và sinh viên của trường với lớp Đại học Quản lý văn hóa khóa 2013 – 2018 đặt đào tạo tại Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Đồng Nai.

Liên hoan ca múa nhạc: Cánh chim và ánh sáng mặt trời

Múa Sen - Phan Thị Bách Diệp

Let it go - Phạm Văn Phương, Trần Quốc Thắng, Vũ Văn Tam, Đồng Anh Duy

Tình quân dân - Lâm Thị Kim Hồng

12