MENU

 

TRƯỞNG PHÒNG: Nguyễn Đức Luân

ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ: 0613 822 896

DANH SÁCH CÁN BỘ, NHÂN VIÊN 

 

STT HỌ VÀ TÊN               CHỨC VỤ LIÊN HỆ
1  Nguyễn Đức Luân Trưởng phòng 0902 922 129
2  Nguyễn Thị Hương Phó trưởng phòng 01647 314 702
3  Nguyễn Thị Thanh Huyền Phó trưởng phòng 01664 027 793
4  Điểu Thị Hiệp Chuyên viên 01697 932 417
5  Trần Thị Loan Chuyên viên 0974 177 703 
6  Hoàng Minh Phương Lái xe 0919 330 038 
7  Nguyễn Linh Trang Nhân viên phục vụ 01278 923 244
8  Lê Lân Bảo vệ  01248 055 730 

 


SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA