MENU

Âm nhạc Phương Tây

Time 22.01.2018 03:43 | View 1.273
Guitare, Kèn,…Chỉ huy hợp xướng, Piano, Organ, Violon

Âm nhạc truyền thống

Time 22.01.2018 03:43 | View 800
Đàn Tỳ bà, Đàn Tranh, Sáo trúc, Đàn Nguyệt, Đàn Nhị, Đàn Tam T’Rưng… 

Biểu diễn thanh nhạc

Time 22.01.2018 03:42 | View 908

Biểu diễn múa

Time 22.01.2018 03:42 | View 743

Chỉ huy hợp xướng

Time 22.01.2018 03:43 | View 584

Thư viện – Thông tin

Time 08.01.2018 04:32 | View 1.013

Quản lý văn hóa

Time 08.01.2018 04:31 | View 762
1

SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA