MENU

Thông báo xét tuyển đào tạo trình độ đại học ngành Quản lý văn hóa hệ vừa làm vừa học năm 2018

Time 28.02.2018 09:54 | View 1.696

Trường Đại học Văn hóa Thành Phố Hồ Chí Minh phối hợp với Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Đồng Nai tổ chức xét tuyển và đào tạo trình độ đại học ngành Quản lý văn hóa khóa 2018-2022 hệ vừa làm vừa học.

 

 

12