MENU
NGÀY GIỜ NỘI DUNG CHỦ TRÌ THÀNH PHẦN GHI CHÚ
Thứ 2
10/4
7:00
 
13:00
Thứ 3
11/4
7:00
13:00
Thứ 4
12/4
7:00
13:00
Thứ 5
13/4
7:00
13:00
Thứ 6
14/4
7:00
13:00
Thứ 7
15/4
7:00
13:00
Chủ Nhật
16/4
7:00
13:00