Giới thiệu

Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Đồng Nai tiền thân là Trường Nghiệp vụ Văn hóa Thông tin tỉnh Đồng Nai, được Bộ Văn hóa công nhận tại Quyết định số 02/B/VH/QĐ/ĐT của Bộ Văn Hóa ngày 10 tháng 01 năm 1977, Trường có nhiệm vụ đào tạo cán bộ nghiệp vụ cho ngành để phục vụ yêu cầu phát triển sự nghiệp văn hóa thông tin của tỉnh; đào tạo và bồi dưỡng hạt nhân văn hóa, văn nghệ cho cơ sở; Năm 1990, Trường Nghiệp vụ Văn hóa Thông tin được chuyển thành Trường Trung học Văn hóa Nghệ thuật Đồng Nai theo Quyết định số 1377/QĐ.UBT của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ngày 02 tháng 9 năm 1990; Năm 2009, Trường Trung học Văn hóa Nghệ thuật Đồng Nai được đổi tên thành Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Đồng Nai theo Quyết định số 1355/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ngày 14 tháng 5 năm 2009.

Chức năng, nhiệm vụ

image

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng các chuyên ngành: Nghiệp vụ văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, Thể thao và Du lịch có trình độ trung cấp; Liên kết đào tạo cao đẳng, đại học; Thực hiện nghiên cứu khoa học, góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo và khai thác di sản văn hóa tỉnh Đồng Nai.

- Đào tạo cán bộ làm công tác quản lý, tác nghiệp các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch có trình độ trung cấp;

- Đào tạo đội ngũ diễn viên, nhạc công, đạo điễn, sáng tác cho các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp và không chuyên có trình độ sơ cấp, trung cấp.

- Đào tạo tài năng trẻ nghệ thuật nhằm tạo nguồn cho các bậc học cao hơn.

- Đào tạo văn hóa nghệ thuật đối con em đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Đồng Nai, các đối tượng chính sách theo quy định nhiệm vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và của địa phương. Qua 35 năm xây dựng và phát triển, Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Đồng Nai đã đào tạo, bồi dưỡng hàng ngàn cán bộ, học sinh các ngành như: Âm nhạc (biểu diễn nhạc cụ truyền thống, biểu diễn nhạc cụ phương Tây), Cải lương, Múa,… Từ năm 1993 đến nay, nhà trường còn liên kết với Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Trường Đại học Văn hóa Tp Hồ Chí Minh, đào tạo bậc đại học (hệ vừa làm vừa học) các ngành như: Văn hóa quần chúng, Quản lý văn hóa, Thông tin - Thư viện, Nhạc họa,… nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cũng như chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, giáo viên công tác trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và du lịch không chỉ trong tỉnh Đồng Nai mà còn đào tạo cho các tỉnh lân cận như Bình Thuận, Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa – Vũng Tàu.