MENU

Tổ trưởng: ThS. Vũ Hữu Đoài  

ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ: 01223 068 999

STT HỌ VÀ TÊN               CHỨC VỤ LIÊN HỆ
1 NSƯT. Lâm Bảo Thịnh Trưởng khoa 01223 068 999
2 Phạm Thị Thu Bình Phó trưởng khoa  0918 744 426

4

5

Nguyễn Thị Như Ý

Cao Hoàng Lê

Giáo viên 

Giáo viên

0916 338 655