MENU

Giới thiệu chung

Time 29.01.2018 02:52 | View 1.255
Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Đồng Nai  có trụ sở chính đặt tại số 2065 đường Nguyễn Ái Quốc, khu phố 3, phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Cơ sở 2 (kí túc xá) tại số 1959 đường Nguyễn Ái Quốc, khu phố 3, phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Hội đồng trường

Time 29.01.2018 09:51 | View 1.029
Hội đồng trường là tổ chức quản trị, đại diện quyền sở hữu của nhà trường.

Ban Giám hiệu

Time 29.01.2018 01:57 | View 1.093

Sơ đồ tổ chức

Time 22.01.2018 03:47 | View 1.015
Sơ đồ tổ chức Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Đồng Nai

Phòng Hành chánh - Tổng hợp

Time 23.02.2018 09:32 | View 841

Phòng Đào tạo

Time 23.02.2018 09:30 | View 826

Khoa Âm nhạc Phương Tây

Time 23.02.2018 09:28 | View 884

Khoa Âm nhạc truyền thống

Time 23.02.2018 09:29 | View 876

Khoa Thanh nhạc

Time 23.02.2018 09:27 | View 818

Khoa Múa

Time 23.02.2018 09:26 | View 844
12