MENU

Giới thiệu chung

Time 31.12.2020 02:23 | View 1.553
Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Đồng Nai  có trụ sở chính đặt tại số 2065 đường Nguyễn Ái Quốc, khu phố 3, phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Cơ sở 2 (kí túc xá) tại số 1959 đường Nguyễn Ái Quốc, khu phố 3, phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Hội đồng trường

Time 29.01.2018 09:51 | View 1.299
Hội đồng trường là tổ chức quản trị, đại diện quyền sở hữu của nhà trường.

Ban Giám hiệu

Time 05.01.2021 04:09 | View 1.403

Sơ đồ tổ chức

Time 31.12.2020 02:24 | View 1.331
Sơ đồ tổ chức Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Đồng Nai

Phòng Hành chánh - Tổng hợp

Time 23.02.2018 09:32 | View 1.037

Phòng Đào tạo

Time 23.02.2018 09:30 | View 2.002

Khoa Âm nhạc Phương Tây

Time 23.02.2018 09:28 | View 1.148

Khoa Âm nhạc truyền thống

Time 23.02.2018 09:29 | View 1.114

Khoa Thanh nhạc

Time 23.02.2018 09:27 | View 1.029

Khoa Múa

Time 23.02.2018 09:26 | View 1.023
12