MENU

Giới thiệu chung

Time 15.03.2021 08:30 | View 2.635
Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Đồng Nai  có trụ sở chính đặt tại số 2065 đường Nguyễn Ái Quốc, khu phố 3, phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Cơ sở 2 (kí túc xá) tại số 1959 đường Nguyễn Ái Quốc, khu phố 3, phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Hội đồng trường

Time 29.01.2018 09:51 | View 2.260
Hội đồng trường là tổ chức quản trị, đại diện quyền sở hữu của nhà trường.

Ban Giám hiệu

Time 19.10.2021 02:57 | View 2.518

Sơ đồ tổ chức

Time 03.08.2022 05:23 | View 2.287
Sơ đồ tổ chức Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Đồng Nai

Phòng Hành chánh - Tổng hợp

Time 15.09.2022 03:49 | View 1.843

Phòng Đào tạo

Time 07.08.2022 04:04 | View 2.784

Khoa Nghệ thuật biểu diễn

Time 03.08.2022 04:39 | View 1.610

Tổ Âm nhạc truyền thống

Time 03.08.2022 04:34 | View 1.523

Tổ Thanh nhạc

Time 05.07.2022 02:55 | View 1.423

Tổ Múa

Time 05.07.2022 02:55 | View 1.382
12