MENU

Giới thiệu chung

Time 15.03.2021 08:30 | View 2.280
Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Đồng Nai  có trụ sở chính đặt tại số 2065 đường Nguyễn Ái Quốc, khu phố 3, phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Cơ sở 2 (kí túc xá) tại số 1959 đường Nguyễn Ái Quốc, khu phố 3, phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Hội đồng trường

Time 29.01.2018 09:51 | View 1.954
Hội đồng trường là tổ chức quản trị, đại diện quyền sở hữu của nhà trường.

Ban Giám hiệu

Time 19.10.2021 02:57 | View 2.196

Sơ đồ tổ chức

Time 12.10.2021 03:32 | View 1.991
Sơ đồ tổ chức Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Đồng Nai

Phòng Hành chánh - Tổng hợp

Time 23.02.2018 09:32 | View 1.606

Phòng Đào tạo

Time 15.10.2021 03:03 | View 2.568

Khoa Nghệ thuật biểu diễn

Time 12.10.2021 08:49 | View 1.407

Tổ Âm nhạc truyền thống

Time 12.10.2021 03:28 | View 1.355

Tổ Thanh nhạc

Time 12.10.2021 03:29 | View 1.244

Tổ Múa

Time 12.10.2021 03:31 | View 1.206
12

SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA