MENU

Giới thiệu chung

Time 29.01.2018 02:52 | View 1.451
Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Đồng Nai  có trụ sở chính đặt tại số 2065 đường Nguyễn Ái Quốc, khu phố 3, phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Cơ sở 2 (kí túc xá) tại số 1959 đường Nguyễn Ái Quốc, khu phố 3, phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Hội đồng trường

Time 29.01.2018 09:51 | View 1.197
Hội đồng trường là tổ chức quản trị, đại diện quyền sở hữu của nhà trường.

Ban Giám hiệu

Time 29.01.2018 01:57 | View 1.296

Sơ đồ tổ chức

Time 22.01.2018 03:47 | View 1.230
Sơ đồ tổ chức Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Đồng Nai

Phòng Hành chánh - Tổng hợp

Time 23.02.2018 09:32 | View 946

Phòng Đào tạo

Time 23.02.2018 09:30 | View 972

Khoa Âm nhạc Phương Tây

Time 23.02.2018 09:28 | View 1.060

Khoa Âm nhạc truyền thống

Time 23.02.2018 09:29 | View 1.039

Khoa Thanh nhạc

Time 23.02.2018 09:27 | View 970

Khoa Múa

Time 23.02.2018 09:26 | View 977
12