MENU

TRƯỞNG PHÒNG: ThS. Lê Văn Nam

 

ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ: 02513 946 506

DANH SÁCH CÁN BỘ, NHÂN VIÊN 

 

STT HỌ VÀ TÊN               CHỨC VỤ LIÊN HỆ
1 ThS. Lê Văn Nam Trưởng phòng  0972550556
2 Phạm Thị Thu Bình Phó Trưởng phòng  0918744426
3 Hoàng Thị Lê Na
Chuyên viên  0986063017
4 Lê Văn Châu  Chuyên viên  0976 520 232 
5 Phạm Thị Hằng  Chuyên viên  0977 373 087 

 

 

 


SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA