MENU

Thông tin tuyển sinh năm 2019

Time 01.04.2019 03:05 | View 1.310

Thông tin tuyển sinh 2018

Time 10.04.2018 02:34 | View 4.265

Căn cứ Quyết định số 37/QĐ - SVHTTDL ngày 19/01/2018 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc giao chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ năm 2018, Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Đồng Nai thông báo tuyển sinh năm 2018 đối với các chuyên ngành Nghệ thuật Biểu diễn hệ chính quy như sau:

 

12