MENU

Năm 2020, Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Đồng Nai tiếp tục liên kết với Nhạc viện thành phố

Hồ Chí Minh mở đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp, cao đẳng lên trình độ Đại học hệ vừa làm, vừa học,

ngành Sư phạm âm nhạc.

Chi tiết click vào đường link để xem chi tiết thông báo

Thông báo tuyển sinh ngành Đại học sư phạm âm nhạc năm 2020.pdf