MENU

Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Đồng Nai liên kết với Trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh,

Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh mở các lớp Đại học ngành Thông tin - Thư viện, Quản lý văn hóa và Sư phạm âm nhạc.

Thông tin chi tiết vui lòng clik vào đường link

  Thông báo Tuyển sinh Đại học ngành Thông tin Thư viện, quản lý văn hóa và sư phạm âm nhạc.pdf

  Kèm theo Phiếu đăng ký xét tuyển Đại học chuyên ngành Quản lý Văn hóa, Thông tin - Thư viện

  Phiếu đăng ký xét tuyển Đại học QLVH.pdf