MENU

Thực hiện Văn bản số 1426/SVHTTDL-TCHC ngày 23 tháng 6 năm 2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp ngành văn hóa. Trong đó, có giao Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chủ trì rà soát và đề xuất xây dựng Kế hoạch bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành văn hóa.

Sau khi thống nhất với Trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh (đơn vị liên kết), Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật đề xuất tổ chức các lớp bồi dưỡng theo chức năng nghề nghiệp ngành văn hóa như sau:

1. Di sản viên hạng III

2. Thư viện viên hạng III

3. Hướng dẫn viên văn hóa hạng III

4. Phương pháp viên hạng III

Chi tiết xem thêm tại đường link sau: To_chuc_lop_boi_duong_theo_tieu_chuan_chuc_danh_nghe_nghiep_vien_chuc_nganh_van_hoa_signed.pdf

Để nắm bắt được số lượng học viên có nhu cầu học nhằm đảm bảo cho công tác lên kế hoạch và tổ chức lớp học. Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Đồng Nai rất mong quý anh chị học viên có nhu cầu học các lớp bồi dưỡng nêu trên điền vào phiếu khảo sát (file đính kèm), gửi qua hộp thư điện tử: phongdaotaovhntdongnai@gmail.com hoặc địa chỉ Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Đồng Nai, số 2065, Nguyễn Ái Quốc, phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai trước ngày 20/7/2021.

Phiếu khảo sát: PHIẾU KHẢO SÁT NHU CẦU HỌC - Bồi dưỡng Viên chức ngành Văn hóa.pdf


Bài liên quan

TRƯỜNG TRUNG CẤP VĂN HÓA NGHỆ THUẬT KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2023
Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức đợt 1 năm 2022
Thông báo kết quả xét tuyển viên chức đợt 1 năm 2022 của Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Đồng Nai
Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự kì xét tuyển viên chức Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Đồng Nai
Quyết định về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán thu chi ngân sách quý I năm 2022
Thông báo tuyển dụng viên chức - Đợt 1 năm 2022
Quyết định công bố dự toán thu, chi ngân sách năm 2022
Thông báo tuyển sinh trung cấp các chuyên ngành Nghệ thuật và Đại học Sư phạm Âm nhạc năm 2021 đợt 2
Trường TC VHNT Thông báo lịch học các môn kiến thức âm nhạc năm học 2021-2022
Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Đồng Nai Báo cáo công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2020
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
KẾ HOẠCH CÔNG KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP NĂM 2020 - TRƯỜNG TC VĂN HÓA NGHỆ THUẬT ĐỒNG NAI
Công khai số liệu thực hiện dự toán thu chi ngân sách nhà nước quý I năm 2021-Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Đồng Nai
HỘI THI "KÍNH VẠN HOA" CHÀO MỪNG 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCSHCM CỦA CHI ĐOÀN TRƯỜNG TRUNG CẤP VĂN HÓA NGHỆ THUẬT
TRƯỜNG TRUNG CẤP VĂN HÓA NGHỆ THUẬT ĐỒNG NAI CÔNG KHAI SỐ LIỆU THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020
TRƯỜNG TRUNG CẤP VĂN HÓA NGHỆ THUẬT ĐỒNG NAI CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021
Công bố công khai số liệu dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020
KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH THAM GIA "HỘI THI TÀI NĂNG TRẺ HỌC SINH SINH VIÊN CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO VĂN HÓA NGHỆ THUẬT TOÀN QUỐC NĂM 2020" CỦA TRƯỜNG TRUNG CẤP VĂN HÓA NGHỆ THUẬT ĐỒNG NAI
TRƯỜNG TRUNG CẤP VĂN HÓA NGHỆ THUẬT ĐỒNG NAI BÁO CÁO CHƯƠNG TRÌNH THAM GIA "HỘI THI TÀI NĂNG TRẺ HỌC SINH SINH VIÊN CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO VĂN HÓA NGHỆ THUẬT TOÀN QUỐC NĂM 2020"
TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TRI ÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2020