Tổ chức các lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành văn hóa
Cập nhật: 19.07.2021 11:29

Thực hiện Văn bản số 1426/SVHTTDL-TCHC ngày 23 tháng 6 năm 2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp ngành văn hóa. Trong đó, có giao Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chủ trì rà soát và đề xuất xây dựng Kế hoạch bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành văn hóa.

Sau khi thống nhất với Trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh (đơn vị liên kết), Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật đề xuất tổ chức các lớp bồi dưỡng theo chức năng nghề nghiệp ngành văn hóa như sau:

1. Di sản viên hạng III

2. Thư viện viên hạng III

3. Hướng dẫn viên văn hóa hạng III

4. Phương pháp viên hạng III

Chi tiết xem thêm tại đường link sau: To_chuc_lop_boi_duong_theo_tieu_chuan_chuc_danh_nghe_nghiep_vien_chuc_nganh_van_hoa_signed.pdf

Để nắm bắt được số lượng học viên có nhu cầu học nhằm đảm bảo cho công tác lên kế hoạch và tổ chức lớp học. Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Đồng Nai rất mong quý anh chị học viên có nhu cầu học các lớp bồi dưỡng nêu trên điền vào phiếu khảo sát (file đính kèm), gửi qua hộp thư điện tử: phongdaotaovhntdongnai@gmail.com hoặc địa chỉ Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Đồng Nai, số 2065, Nguyễn Ái Quốc, phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai trước ngày 20/7/2021.

Phiếu khảo sát: PHIẾU KHẢO SÁT NHU CẦU HỌC - Bồi dưỡng Viên chức ngành Văn hóa.pdf