MENU

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Chương trình giao lưu

các Trường Văn hóa Nghệ thuật toàn quốc lần thứ XI - Năm 2019

Chương trình giao lưu các trường Văn hóa Nghệ thuật toàn quốc lần thứ XI năm 2019 nhằm phát huy và tiếp nối truyền thống giao lưu giữa ba trường Văn hóa Nghệ thuật ba miền được khởi xướng từ năm 1998: kết nối hoạt động giảng dạy, đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát huy các giá trị văn hóa nghệ thuật. Năm 2006, từ thành công của mô hình giao lưu liên kết, Ban tổ chức mở rộng trên phạm vi toàn quốc và trở thành hoạt động định kỳ không thể thiếu trong chuỗi hoạt động của các trường Văn hóa Nghệ thuật cả nước - diễn ra 2 năm 1 lần.

  Với tiêu chí Đoàn kết - Phát triển, Chương trình giao lưu lần thứ XI năm 2019 hướng đến sự gắn kết; tạo mối liên hệ chặt chẽ giữa các trường Văn hóa Nghệ thuật trên cả nước mở ra nhiều cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý, đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển, các nội dung trọng tâm bao gồm: đút kết các ưu điểm, hạn chế và tìm ra những giải pháp tốt nhất để nâng cao chất lượng dạy và học; chia sẻ thế mạnh về đào tạo, quản lý, giảng dạy, ký kết hợp tác trao đổi chuyên môn, liên kết đào tạo và hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển; các giải pháp hiệu quả trong việc tổ chức các hoạt động hướng nghiệp giúp sinh viên định hướng nghề nghiệp và thuận lợi trong tìm việc làm sau khi tốt nghiệp đáp ứng nhu cầu của xã hội và đặc trưng văn hóa từng vùng miền.

Thời gian: từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 10 năm 2019 tại 02 địa điểm Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh và trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ

Ngày 11 tháng 10 năm 2019:

- Tọa đàm khoa học chủ đề:“Giải pháp phát triển các trường Văn hóa Nghệ thuật”: củng cố, phát triển các ngành nghệ thuật truyền thống theo hướng bảo tồn, gìn giữ các giá trị truyền thống đồng thời tiếp nhận xu hướng mới trên thế giới và tiếp biến mục tiêu phát triển bền vững; nêu rõ nguyên nhân và đề ra biện pháp giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc của các trường Văn hóa Nghệ thuật trong tình hình hiện nay như: cơ chế tự chủ, công tác quản lý và đào tạo để từ đó có các kiến nghị những vấn đề liên quan đến chính sách, cơ chế, quy định để phát triển các trường Văn hóa Nghệ thuật trên cả nước.

- Tham quan Thành phố Hồ Chí Minh - thưởng thức chương trình nghệ thuật      Teh Dar Show do Trung tâm Tổ chức biểu diễn và Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.

Ngày 12 tháng 10 năm 2019:

- Biểu diễn nghệ thuật gồm những tiết mục đặc sắc, tiêu biểu của các trường Văn hóa Nghệ thuật;

- Ký kết hợp tác giữa các trường Văn hóa Nghệ thuật toàn quốc;

- Tham quan Thành phố Cần thơ một trong những trung tâm văn hóa nghệ thuật lớn của Đồng bằng sông Cửu Long.

Thông tin truyền thông liên hệ:

- Ông Phạm Hữu Trung - Trưởng Tiểu ban Truyền thông

Điện thoại: 0903780186

 Email: phhtrung@gmail.comBài liên quan

TRƯỜNG TRUNG CẤP VĂN HÓA NGHỆ THUẬT ĐỒNG NAI KHAI GIẢNG NẮM HỌC MỚI 2020-2021
Báo cáo chương trình tham gia cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc 2020
Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Đồng Nai tổ chức thi tốt nghiệp các chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn năm 2020
TRƯỜNG TRUNG CẤP VĂN HÓA NGHỆ THUẬT ĐỒNG NAI CÔNG BỐ SỐ LIỆU THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020
TRƯỜNG TRUNG CẤP VĂN HÓA NGHỆ THUẬT ĐỒNG NAI CÔNG KHAI SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019
MỤC TIÊU CHÂT LƯỢNG, CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHO HỌC SINH, HỌC VIÊN NGHỈ HỌC TẠM THỜI ĐỂ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID - 19
CHƯƠNG TRÌNH BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÀO TẠO LỚP KỸ NĂNG BIỂU DIỄN THANH NHẠC
BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC VĂN HÓA NGHỆ THUÂT NĂM HỌC 2019-2020
TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG SƯ PHẠM ÂM NHẠC LÊN ĐẠI HỌC NGÀNH SƯ PHẠM ÂM NHẠC (KHÓA 1)
TRƯỜNG TRUNG CẤP VĂN HÓA NGHỆ THUẬT ĐỒNG NAI THÔNG BÁO KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ĐỢT 1 NĂM 2020
THÔNG BÁO VỀ VIỆC KÉO DÀI THỜI GIAN NGHỈ HỌC VÀ THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH, PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID - 19
BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG TRUNG CẤP VĂN HÓA NGHỆ THUẬT ĐỒNG NAI
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHO HỌC SINH TIẾP TỤC NGHỈ HỌC VÀ THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID 19
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ LÀM CÔNG TÁC QUẢN LÝ VĂN HÓA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2020
TRƯỜNG TRUNG CẤP VĂN HÓA NGHỆ THUẬT ĐỒNG NAI THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2020 (Đợt 1)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHO HỌC SINH, HỌC VIÊN NGHỈ HỌC ĐỂ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID - 19
Nâng cao ý thức trong việc phòng, chống dịch Covid - 19
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHO HỌC SINH ĐI HỌC TRỞ LẠI SAU THỜI GIAN TẠM NGHỈ HỌC ĐỂ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID 19
Thông báo về việc cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 2/2020
123