MENU

Sau thời gian tạm nghỉ học để thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch bệnh và chủ động ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh Covid-19 trong trường học. Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Đồng Nai thông báo thời gian học sinh các chuyên ngành biểu diễn nghệ thuật nhà trường đi học trở lại bắt đầu từ ngày 02/3/2020.

  Chi tiết vui lòng xem file đính kèm THÔNG BÁO ĐI HỌC TRỞ LẠI SAU THỜI GIAN TẠM NGHỈ HỌC ĐỂ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BÊNH COVID 19.pdf