MENU

Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Đồng Nai tổ chức tuyển sinh Đại học hình thức vừa làm vừa học (hệ Cao đẳng Sư phạm Âm nhạc liên thông lên Đại học 2 năm, hệ Trung cấp Âm nhạc liên thông lên Đại học 3 năm, ngành: Sư phạm âm nhạc).

  Thông tin chi tiết:

 

 

 

 

 

  Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: Phòng Đào tạo, Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Đồng Nai, số 2056, Nguyễn Ái Quốc, P. Trung Dũng, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai. ĐT: 0251.3946.506.