MENU

Bài liên quan

Thông báo kết quả công nhận kết quả trúng tuyển viên chức năm 2023
Thông báo kết quả xet tuyển viên chức năm 2023
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023
Quyết định phê duyệt danh sách thí sính đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự kỳ xét tuyển viên chức Trường TCVHNT
Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2023
Quyết định về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán thu chi ngân sách Nhà nước quý 2 năm 2023
Kế hoạch tổ chức Festival Piano và Thanh nhạc 2023 - Thông báo về việc tổ chức Festival Piano và Thanh nhạc 2023
Quyết định về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán thu chi ngân sách Nhà nước Quý I năm 2023
quyết định về việc công bố thu chi dự toán ngân sách 2023
Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán Quý 4.2022
Quyết định về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán thu chi ngân sach nhà nước quý III năm 2022
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ĐỢT II năm 2022
Quyết định việc công bố công khai số liệu quyết toán chi ngân sách nhà nước năm 2021
Quyết định bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 (Đợt 1)
THÔNG BÁO BÁN TÀI SẢN CÔNG - TRƯỜNG TRUNG CẤP VĂN HÓA NGHỆ THUẬT
Thông báo tuyển sinh trung cấp các chuyên ngành Nghệ thuật biểu diễn và Đại học Sư phạm Âm nhạc năm 2021 đợt 2
Thông báo xét tuyển đào tạo trình độ đại học ngành Quản lý văn hóa hệ vừa làm vừa học năm 2018
Thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ Tuyển sinh Trung cấp Quản lý Văn hóa
1