MENU

Được sự ủy nhiệm của Học viện Báo chí và Tuyên truyền thuộc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Đồng Nai thông báo đến các học viên đã trúng tuyển vào khóa học nói trên về dự Lễ Khai giảng

Xem chi tiết: Tải về