MENU

Bài liên quan

Kế hoạch tổ chức Festival Piano và Thanh nhạc 2023 - Thông báo về việc tổ chức Festival Piano và Thanh nhạc 2023
Quyết định về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán thu chi ngân sách Nhà nước Quý I năm 2023
quyết định về việc công bố thu chi dự toán ngân sách 2023
Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán Quý 4.2022
Quyết định về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán thu chi ngân sach nhà nước quý III năm 2022
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ĐỢT II năm 2022
Quyết định việc công bố công khai số liệu quyết toán chi ngân sách nhà nước năm 2021
THÔNG BÁO BÁN TÀI SẢN CÔNG - TRƯỜNG TRUNG CẤP VĂN HÓA NGHỆ THUẬT
Thông báo tuyển sinh các chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn năm 2022
Thông báo tuyển sinh trung cấp các chuyên ngành Nghệ thuật biểu diễn và Đại học Sư phạm Âm nhạc năm 2021 đợt 2
Thông báo xét tuyển đào tạo trình độ đại học ngành Quản lý văn hóa hệ vừa làm vừa học năm 2018
Thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ Tuyển sinh Trung cấp Quản lý Văn hóa
1