TRƯỜNG TRUNG CẤP VĂN HÓA NGHỆ THUẬT THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRUNG CẤP CÁC CHUYÊN NGÀNH NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN NĂM 2020
Cập nhật: 14.05.2020 10:32

   Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Đồng Nai Thông báo tuyển sinh các chuyên ngành Nghệ thuật biểu diễn năm 2020 như sau:

  Click vào đường Link để xem thông tin chi tiết Thông báo tuyển sinh năm 2020- các chuyên ngành Nghệ thuật biểu diễn.pdf

  Phiếu đăng ký tuyển sinh: PHIEU_DANG_KY_TUYEN_SINH 2020.doc. (1).pdf