TRƯỜNG TRUNG CẤP VĂN HÓA NGHỆ THUẬT KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2023
Cập nhật: 16.01.2023 10:30

Vào ngày 13/01/2023, tại Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai, Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Đồng Nai đã tham gia ký kết giao ước thi đua năm 2023 cùng các đơn vị trong Cụm thi đua số 3 – Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch gồm các đơn vị: Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao, Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh, Trường Phổ thông Năng khiếu, Nhà hát Nghệ thuật, Trung tâm Xúc tiến Du lịch, Thư viện tỉnh và Bảo tàng tỉnh Đồng Nai…Nội dung cam kết thực hiện thi đua trong năm 2023 như sau: 1. Thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; 2. Thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; 3. Xây dựng hệ thống chính trị, tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể quần chúng trong sạch, vững mạnh; 4. Tổ chức triển khai và thực hiện tốt các chủ trương, nhiệm vụ về công tác thi đua, khen thưởng năm 2023.

Trong Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai, đồng chí Phùng Ngọc Long - Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Đồng Nai cũng đã được trao Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch tại địa phương năm 2022.

Các đơn vị trong Cụm thi đua số 3 - Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham gia ký kết giao ước thi đua năm 2023

Các đơn vị trong Cụm thi đua số 3 - Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham gia ký kết giao ước thi đua năm 2023

Đồng chí Phùng Ngọc Long cũng đã được trao Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho cá nhân có thành tích xuất sắc

trong công tác đào tạo lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch tại địa phương năm 2022