TRƯỜNG TRUNG CẤP VĂN HÓA NGHỆ THUẬT ĐỒNG NAI CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021
Cập nhật: 08.01.2021 08:04

Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Đồng Nai công bố công khai dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021.

  Click vào đường link để xem nội dung chi tiết.Quyết định về việc công bố công khai dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 cua Trường TCVHNT_signed.pdf