Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Đồng Nai Báo cáo công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2020
Cập nhật: 07.09.2021 10:11

Thực hiện Văn bản số 960/SVHTTDL-KHTC ngày 23 tháng 4 năm 2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai về việc Báo cáo định kỳ công khai ngân sách đối với dự toán ngân sách. Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Đồng Nai Báo cáo công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2021 với những nội dung như sau:

Vui lòng Click vào đường Link để xem nội dung chi tiết Công văn báo cáo công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2020_signed.pdf