Trường TC VHNT Thông báo lịch học các môn kiến thức âm nhạc năm học 2021-2022
Cập nhật: 07.09.2021 10:22

Căn cứ Kế hoạch 266/KH-TrTCVHNT ngày 6 tháng 9 năm 2021 của Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Đồng Nai về Đào tạo các chuyên ngành Nghệ thuật Biểu diễn năm học 2021-2022. Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật xây dựng Lịch học các môn kiến thức âm nhạc năm học 2021-2022 với nội dung như sau:

Click vào đường Link để xem nội dung chi tiêt:LỊCH HỌC CÁC MÔN KIẾN THỨC ÂM NHẠC 2021-2022.pdf