Quyết định mức thu học phí các chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn năm học 2021-2022
Cập nhật: 18.11.2021 09:13

Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Đồng Nai thông báo Quyết định mức thu học phí đối với các chuyên ngành nghệ thuật biểu biểu diễn năm học 2021-2022 như sau:

Vui lòng click vào link để xem nội dung chi tết Quyết định thu học phí trung cấp chính quy khối NTBD.pdf