KÝ KẾT HỢP TÁC GIAO LƯU VĂN HÓA GIỮA TRƯỜNG TRUNG HỌC CHANGMOK (HÀN QUỐC) VỚI TRƯỜNG TRUNG CẤP VĂN HÓA NGHỆ THUẬT ĐỒNG NAI
Cập nhật: 28.12.2022 11:01

Ông Park Sangmok - Hiệu trưởng Trường trung học Changmok (Hàn Quốc) và ông Phùng Ngọc Long - Hiệu trưởng Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Đồng Nai ký kết giao lưu văn hóa nghệ thuật âm nhạc