Khoa Múa
Cập nhật: 17.01.2018 08:19

TRƯỞNG KHOA: NSƯT. Lâm Bảo Thịnh

ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ: 01223 068 999

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN
STT HỌ VÀ TÊN               CHỨC VỤ LIÊN HỆ
1 NSƯT. Lâm Bảo Thịnh Trưởng khoa 01223 068 999
2 Phạm Thị Thu Bình Phó trưởng khoa  0918 744 426
4 Nguyễn Thị Như Ý Giáo viên  0916 338 655