KẾ HOẠCH CÔNG KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP NĂM 2020 - TRƯỜNG TC VĂN HÓA NGHỆ THUẬT ĐỒNG NAI
Cập nhật: 20.04.2021 02:18

Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Đồng Nai công bố Kế hoạch công khai tài sản, thu nhập 2020.

Để xem chi tiết bạn đọc vui lòng Click vào đường link Kế hoạch công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2020_signed.pdf