Công khai số liệu thực hiện dự toán thu chi ngân sách nhà nước quý I năm 2021-Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Đồng Nai
Cập nhật: 07.04.2021 03:54

Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Đồng Nai công khai số liệu dự toán thu chi ngân sách nhà nước quý I năm 2021.

Click vào link để xem nội dung chi tiết: Quyết định về việc công bố, công khai số liệu thực hiện dự toán thu chi ngân sách quý I.pdf