Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán chi ngân sách quý 3 năm 2021
Cập nhật: 22.10.2021 03:27

Thực hiện văn bản số 960/SVHTTDL-KHTC ngày 23/4/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai về việc báo cáo định kỳ công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách.

Trường Trung cáp Văn hóa Nghệ thuật báo cáo tình hình thực hiện dự toán chi ngân sách quý 3 năm 2021. 

Click vào file đính kèm để xem nội dung chi tiết.FILE_20211022_145359_Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán chi ngân sách quý III.2021.pdf